შეიძინეთ ავტომობილის დაზღვევა საქართველოში

საქართველოში უცხოურ სანომრე ნიშნებზე მანქანის დაზღვევა სავალდებულოა. საქართველოს ტერიტორიაზე საავტომობილო პასუხისმგებლობის დაზღვევის საერთაშორისო პოლისი "მწვანე ბარათი" არ მოქმედებს. ქვეყანაში სადაზღვევო პოლისების გაცემას ახორციელებს სადაზღვევო კომპანია "სავალდებულო დაზღვევის ცენტრის" ერთი აგრეგატორი. სადაზღვევო პოლისის შეძენა შესაძლებელია მათგან ვებგვერდზე TPL.GE . დაზღვევის პირობები და პირობები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულით.
ერთადერთი ის არის, რომ მათ ვებგვერდზე თქვენ ვერ შეძლებთ გადაიხადოთ სადაზღვევო პოლისი რუსეთში გაცემული გადახდის ბარათებით. ელექტრონული ფოსტით TPL "სავალდებულო სადაზღვევო ცენტრის" სადაზღვევო პოლისის მისაღებად და მისაღებად შეგიძლიათ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ფორმა:

პოლისი

Official policy
1250
15 დღეები
მსუბუქი
რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა 3500 კგ-ს, ხოლო დასასხდომი ადგილების (გარდა მძღოლის ადგილისა) რაოდენობა − 8-ს არ აღემატება

თუ თქვენ ვერ იპოვით თქვენი მანქანის მოდელს მწარმოებლების ან მოდელების სიაში, აირჩიეთ მწარმოებელი "სხვა" და მოდელი "სხვა"

მანქანა

დამზღვევი

სადაზღვევო კომპანიის წესებისა და პირობების თანახმად, მძღოლისა და ავტომობილის მფლობელის მითითება სავალდებულო არ არის. სადაზღვევო პოლისი ვრცელდება დაზღვეულ მოვლენებზე, რომლებიც მოიცავს ამ მანქანას.

მძღოლი და დამზღვევი ერთი და იგივეა?

მესაკუთრე და დამზღვევი ერთი და იგივეა ?

იურიდიული და საკონტაქტო ინფორმაცია

ვებგვერდი ხელს უწყობს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ოფიციალური ავტომობილის დაზღვევის პოლისის TPL CIC "სავალდებულო დაზღვევის ცენტრის" ელექტრონული ფორმით რეგისტრაციის მონაცემების მომზადებას. ამ ფორმის შევსება ადასტურებს პოლისის მფლობელის თანხმობას პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, რათა მიიღოს TPL CIC "სავალდებულო სადაზღვევო ცენტრის" სადაზღვევო პოლისი ელექტრონული ფორმით.
საკონტაქტო ინფორმაცია: tpl@search4trip.ge, ტელეფონი +7(936)313-8588 +995-551-564-757, Telegram @tplbro